Starší články - archiv


Středoškolský atletický pohár 2019

Ve čtvrtek 19. září 2019 se konal již 38. ročník Středoškolského atletického poháru, tentokrát pod patronátem reprezentačního koulaře Tomáše Staňka. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců ve složení:  

Poslední změna: 9.10.2019

Přebory středních škol okresu Klatovy v KOPANÉ

Ve dnech 26. 9. 2019 a 1. 10. 2019 se uskutečnily   „ Přebory středních škol okresu Klatovy v KOPANÉ“.   Tento dvoudenní fotbalový svátek SŠ se tradičně konal 

Poslední změna: 4.10.2019

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2019
Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního 

Poslední změna: 29.9.2019

Naše škola na ITEP 2019

     Koncem září se v Plzni už pravidelně koná veletrh cestovního ruchu ITEP. Tento rok proběhl již 19. ročník, a to v areálu TJ Lokomotiva Plzeň v nově otevřených prostorách. Naše škola vždy připravuje pro zástupce Plzeňského kraje občerstvení formou rautu.  Kuchaři tentokrát 

Poslední změna: 24.9.2019

Semináře pro žáky - září

     Začátkem září jsme v učebně gastronomie připravili ve spolupráci s Bc. Miroslavou Pítrovou, předsedkyní AKC ČR, zajímavý seminář pro žáky studijního oboru gastronomie a učebního oboru kuchař-číšník na téma zpracování a úprava sladkovodních ryb. 

Poslední změna: 23.9.2019

Seznamovací pobyt žáků prvních ročníků HNAČOV 2019

Ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září 2019 se vydali žáci prvních ročníků studijních i učebních oborů Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech na seznamovací pobyt na Hnačov. Jejich cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a naučit se s nimi spolupracovat. Po příjezdu a ubytování byl pobyt 

Poslední změna: 19.9.2019

Zahrada Pošumaví XII.s prezentací našich žáků

Od pátku 4. 10. 2019 proběhne v prostorách sálů naší  SŠZP v Klatovech 30. výstava zeleniny, ovoce a květin. Výstavu pořádá za finanční podpory Plzeňského kraje ÚS zahrádkářů Klatovy a Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy.Návštěvníci zhlédnou prezentaci výpěstků zahrádkářů i dalších účastníků. 

Poslední změna: 16.9.2019

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností opět od října 2019

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností schválen Mze č.j.37061/2008-18010 ze  dne 23.10.2008   Cíl vzdělávací akce  

Poslední změna: 16.9.2019

[prvni]    2/85    [další]    [poslední]

přejít na:  

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech