Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
STUDIJNÍ OBOR GASTRONOMIE (65-41-L/01), ŠVP: Gastronomie
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Studijní obory  » Gastronomie  

obrázek

GASTRONOMIE je 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

     Studium je určeno pro absolventy základních škol. Studium je čtyřleté a je ukončeno maturitní zkouškou z všeobecných a odborných předmětů.

     Absolventi oboru Gastronomie najdou uplatnění ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních různého typu, jako jsou restaurace, školní jídelny, provozovny společného stravování, hotely a penziony. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící činnosti v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání v pozici zaměstnance.

     Vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřeno na rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i v cizích jazycích, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití poznatků a dovedností z matematiky a v oblasti informační a komunikační techniky. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, osvojení si technologických postupů při přípravě pokrmů a základů stolničení. Žáci se seznámí se strukturou hotelového a restauračního provozu. Důležitou součástí vzdělávání je odborný výcvik, který probíhá na odborných pracovištích školy i u smluvních partnerů a tvoří základ pro rozvinutí odborných dovedností a využití znalostí v praxi.

 Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech