Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01), švp zemědělec-farmář
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Učební obory  » Zemědělec - farmář  

obrázek

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list.

     Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech a při vedení domácnosti.
    Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, T, C.Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech