Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
UČEBNÍ OBOR ŘEZNÍK-UZENÁŘ (29-56-H/01), ŠVP Řezník-uzenář
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Učební obory  » Řezník-uzenář  

obrázek

ŘEZNÍK-UZENÁŘ je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.  

     Žáci získají kvalifikaci vhodnou pro práci v zařízeních zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem masa a masných výrobků. Uplatnění nacházejí v masné výrobě a v obchodních zařízeních.  

     Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav, veletrhů a exkurzí. Během studia absolvují odborný výcvik ve firmě MASO WEST s.r.o. v Klatovech. Absolventi mohou pracovat ve velkých výrobních celcích (masokombináty) nebo v soukromých firmách. 

 

 Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech