Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
UČEBNÍ OBOR KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (65-51-H/01), ŠVP Kuchař
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Učební obory  » Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)  

obrázek

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.  

Žáci získají základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství. Cílem je osvojit si odpovídající profesní dovednosti a návyky, získat základní znalosti z přípravy pokrmů. V rámci výuky jsou žáci vedeni ke správnému jednání s hosty a slušnému vystupování.

Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav, veletrhů, exkurzí a odborných seminářů. Odborné dovednosti a znalosti si prověřují  na různých společenských a gastronomických akcích pořádaných v našem regionu. Žáci mohou po ukončení studia pracovat v jídelnách, restauracích, či vlastním rodinném podniku.

Škola zajišťuje praktickou výuku také přímo ve škole v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.

 Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech