Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
UČEBNÍ OBOR PEKAŘ (29-53-H/01), (ŠVP Pekař)
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Učební obory  » Pekař  

obrázek

PEKÁŘ je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.  

Žáci se naučí základy ruční výroby, ale i ovládání strojního zařízení na výrobu pekárenských výrobků, seznámí se s technologickými procesy při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva, včetně jejich přípravy. Výuka je doplňována aktuálními novinkami z oboru.

Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav a exkurzí, kde se seznamují s novými surovinami a technologiemi. Žáci se v tomto učebním oboru připravují na zaměstnání v pekárnách. Učební obor je vhodný rovněž pro založení živnosti.

Škola zajišťuje praktickou výuku přímo ve škole v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech a také ve firmách PEKÁRNY A CUKRÁRNY, a.s. Klatovy a MASO WEST s.r.o. v Klatovech.

 Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech