Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
UČEBNÍ OBOR ZAHRADNÍK (41-52-H/01), ŠVP Zahradník
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Učební obory  » Zahradník   

obrázek Učební obor zahradník
     ZAHRADNÍK je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list.

     Školní vzdělávací program Zahradník směřuje k přípravě žáka pro praktický život, aby se co nejlépe uplatnil na trhu práce. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné teoretické učivo a odborný výcvik. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj osobnosti žáka a utváření jeho kompetencí tak, aby si osvojil potřebné strategie a připravil se na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Rozpracovává výsledky vzdělávání v jednotlivých oblastech, klíčové a odborné kompetence a průřezová témata. ropojuje vztahy mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v  mezipředmětových vazbách.

    Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Při studiu se seznámí také se základy vinohradnictví, technologiemi zpracování ovoce a zeleniny, s postupy ekonomického řízení zahradnických provozů, naučí se pracovat se zahradnickou technikou. Studium je vhodné pro zručné žáky s kladným vztahem k přírodě a jejím potřebám.


Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech