Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01), ŠVP Veřejnosprávní činnost
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Studijní obory  » Veřejnosprávní činnost  

obrázek

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

     Žáci během studia získají přehled o administrativní práci v úřadech nejrůznějšího typu a přehled o právním uspořádání společnosti a veřejného života. Během studia projdou řadou reálných životních situací v institucích a při praxi. Získají dobrou znalost práce v moderní kanceláři, která je vybavena všemi nutnými elektronickými přístroji. Žáci získají ucelené ekonomické a právní znalosti v oblasti činnosti státní správy a místní samosprávy. Tyto základní znalosti jsou doplněny o dovednost psaní na stroji, znalost dvou cizích jazyků, zpracování ekonomických agend na počítači a znalost obsluhy počítače.

     Po ukončení čtyřletého studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent studijního oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST najít uplatnění jako referent státní správy, samosprávy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy a samosprávy. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

    Absolvent může dále pokračovat ve vysokoškolském bakalářském studijním oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ, který při naší škole zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech