Seznámení žáků s konáním maturitních a závěrečných zkoušek


Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Sb. ze dne 6. 5. 2020 tímto ředitel školy seznamuje žáky podle §16 s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky.

Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Sb. ze dne 6. 5. 2020 tímto ředitel školy stanovuje a seznamuje žáky podle §58 s konáním závěrečných zkoušek.

 

Klatovy 15. května 2020                                                       Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy