Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2018/2019