Stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části a konkrétních termínů povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky


Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb. ze dne 10. 6. 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve střeních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovuji podle §2 odst. 7 konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.


Agropodnikání (41-41-M/01), třída 4. A    
- praktická maturitní zkouška – 16.-17. 5. 2019 
- ústní maturitní zkouška – 20.-22. 5. 2019

Ekonomika  a podnikání (63-41-M/01), třída 4.    
- praktická maturitní zkouška – 15.-16. 4. 2019  
- ústní maturitní zkouška - 23.-27. 5. 2019

Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01), třída 4. E
- ústní maturitní zkouška - 23.-27. 5. 2019

Gastronomie (65-41-L/01), třída 4. G 
- praktická maturitní zkouška – 1.-2. 4. 2019 
- ústní maturitní zkouška - 20.-22. 5. 2019 

Podnikání (64-41-L/51), třída 2. N a 3. DP        
- praktická maturitní zkouška - 29. 4. 2019 
- ústní maturitní zkouška – 16. – 17. 5. 2019

 
V Klatovech dne 31. 1. 2019                          Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy