Almanach


Střední zemědělská škola vydala v roce 1997 ve spolupráci se sponzory almanach Zemědělské a rodinné školy v Klatovech. Almanach popisuje historii zemědělského školství v Klatovech, poskytuje informace o škole, školním statku, učitelích a ostatních zaměstnancích školy a poté především o absolventech naší školy od roku 1921 do současnosti.