Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » O škole ......  

obrázek

Naše škola, dříve Střední zemědělská škola, Klatovy, nyní Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, je jedna z nejstarších svého druhu. Byla založena v roce 1872. Po celou svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství a potravinářství, nově také odborníky v gastronomických a navazujících oborech. Změny posledních let přinutily i naši školu k reakci na nové podmínky. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, vznikla sloučením Střední zemědělské školy, Klatovy, a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb, Klatovy.

Došlo k rozšíření nabídky studijních a učebních oborů, které se zaměřují na přírodu, venkov, veřejnou správu, potravinářství, gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch. Také okruh vzdělávaných se rozšiřuje o dospělé, při SŠZP se začíná naplňovat cíl celoživotního vzdělávání. Škola se zapojila do Národní soustavy kvalifikací podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to v oborech kuchař-číšník, pekař, cukrář a řezník-uzenář.

Naše škola poskytuje širokou vzdělávací nabídku: studijní obory agropodnikání (ŠVP: agropodnikání), ekologie a životní prostředí (ŠVP: ochrana přírody a prostředí), veřejnosprávní činnost (ŠVP: veřejnosprávní činnost), ekonomika a podnikání (ŠVP: management gastronomie a hotelnictví, ŠVP: management potravinářských výrob, ŠVP: informatika a ekonomika v podnikání), gastronomie (ŠVP: gastronomie), učební obory cukrář (ŠVP: cukrář-výroba), pekař (ŠVP: pekař), řezník-uzenář (ŠVP: řezník-uzenář), kuchař-číšník (ŠVP: kuchař), kuchař-číšník (ŠVP: kuchař-číšník pro pohostinství), zahradník (ŠVP: zahradník), v nabídce je také nástavbové studium v oboru podnikání a gastronomie v denní formě, v oboru podnikání pak i v dálkové formě vzdělávání.

Škola disponuje mnoha zařízeními, která zatraktivňují vyučování, jako jsou: autoškola, digitalizovaná meteorologická stanice, botanická zahrada, srub pro hospodářská zvířata a stacionář zraněných zvířat, společenský sál, Zelená knihovna, ekologická učebna, jezírko a arboretum, školní parčík, výuková vinice a chmelnice, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov mládeže, školní bufet. Škola provozuje v rámci výuky školní cukrárnu, pekárnu s prodejnou, restaurační a ubytovací zařízení, gastroučebnu a nově i hotel.

Škola se postupně stala Centrem celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech a Centrem odborné přípravy v zemědělských a ostatních oborech.

Vedle své vzdělávací činnosti se škola snaží rozšiřovat následující aktivity: kurzy zemědělce, kurzy na ochranu rostlin, certifikát ECDL, kurzy na obsluhu motorové pily, přednášky, semináře a další činnosti. SŠZP je cvičnou školou ČZU Praha pro budoucí pedagogy, dále škola navázala mezinárodní spolupráci se školou z francouzského města Poligny a se školami z německých měst Cham, Regen a Oberviechtach.

Ve škole funguje Konzultační středisko PEF ČZU Praha, které rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání.

Dále je škola místem, kde sídlí pracoviště Českomoravské společnosti chovatelů a. s., zároveň je kontaktním místem pro poskytování informací v problematice životního prostředí a v problematice zemědělské ekonomiky.


Poslední změna: 3.9.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech