Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Agroklub Pošumaví - klub absolventů a přátel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Agroklub Pošumaví  

Vážené absolventky a absolventi, dámy a pánové,

jsme velice rádi, že Vás můžeme oslovit s možností stát se členy sdružení

„Agroklub Pošumaví - klub absolventů a přátel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy“

Poslání klubu: Posláním je vytvoření fungujícího klubu s pevnými základy. Toho chceme dosáhnout principem otevřenosti, vzájemnou spoluprací s našimi absolventy, kteří pomáhali, pomáhají a budou pomáhat vytvářet dobré jméno školy.

Záměry klubu:

Absolventi versus škola

Navázání spolupráce s našimi absolventy při zajišťování výuky

Navázání spolupráce s absolventy při zkvalitňování výuky

Navázání spolupráce na dovybavování školy

Navázání spolupráce při organizování školních akcí

Navázání spolupráce při vytváření databáze volných míst pro naše žáky

Možná založit FOND (propagace, dary, akce na podporu klubu), možná absolventské stipendium, tzv. Sbírka na dobrou věc

Škola versus absolventi

Poskytnutí prostorů pro akce absolventů (srazy tříd)

Umožnění návštěv v informačním a knihovnickém centru SŠZP Klatovy (Zelené knihovně)

Umožnit návštěvu absolventů na školních akcích

Poskytovat poradenskou činnost

Poskytovat pravidelné a aktuální informace o škole

Konzultace a doporučení našich žáků budoucím zaměstnavatelůmPoslední změna: 9.6.2008Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech