Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zaměstnanci školy
Management školy

 Jméno   funkce telefon email
Ing. Vladislav Smolík ředitel 376 326 262 smolik@sszpkt.cz
Ing. Magda Netíková zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování 376 311 605 netikova@sszpkt.cz
Ing. Michaela Matějková zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování 376 326 263 mmatejkova@sszpkt.cz
Ing. Dagmar Častová vedoucí technicko - ekonomického úseku 376 326 271 castova@sszpkt.cz
Marie Weinfurtová vedoucí odborného výcviku 376 311 605 weinfurtova@sszpkt.cz
Mgr. Jana Toušová vedoucí domova mládeže 376 326 273 tousova@sszpkt.cz
Jiřina Trmotová vedoucí školní jídelny 376 326 274 trmotova@sszpkt.cz

budova B1, Národních mučedníku 141, 339 01 Klatovy
budova B2, Šmeralova 197, 339 01 Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech