Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Kurz zemědělce


ZAHÁJENÍ kurzu pro výkon obecných zemědělských činností 2023/2024

Kurz bude zahájen dne 14. října 2023 v 7.45 hodin v budově Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy.   Ing. Vladislav Smolík     ředitel 

Poslední změna: 6.10.2023

Tiskopis: PŘIHLÁŠKA KURZ ZEMĚDĚLCE

Zde ke stažení: Přihláška na kurz 

Poslední změna: 19.5.2023

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2022/23 - od října 2022

Naše škola byla v prosinci roku 2002 akreditována jako Stálá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství. V rámci této akreditace je vyučován Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro 

Poslední změna: 10.6.2022


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech