Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Národní soustava kvalifikací - profesní zkoušky
Úvodní stránka » VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  » Národní soustava kvalifikací  

Střední škola zemědělská a potravinářská se zapojila do Národní soustavy kvalifikací


 

 Ve Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech máte možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení). Stačí uspět při zkoušce z některé tzv. profesní kvalifikace. Požadavky ke zkoušce pro každou dílčí kvalifikaci najdete v jejím hodnotícím standardu!

Na naší škole se můžete přihlásit ke složení zkoušky, byli jsme zařazeni do seznamu tzv. autorizovaných osob!

Částku, kterou zaplatíte za vykonání zkoušky, stanoví naše škola před složením zkoušky. Další údaje a orientační ceny jsou stanoveny v hodnotícím standardu každé dílčí zkoušky na http://www.narodni-kvalifikace.cz. 

Podaří-li se Vám získat osvědčení o více profesních kvalifikacích, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v některém oboru vzdělání, máte nárok složit závěrečnou učňovskou zkoušku a získat tak výuční list, aniž byste před tím museli chodit do školy!  

 

POZOR!!!    V současné době je možno si od základu daně odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (§ 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů).   !!!POZOR


 

V naší škole lze složit závěrečnou učňovskou zkoušku pro vybraný obor vzdělání: Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01), Pekař (kód: 29-53-H/01), Cukrář (kód: 29-54-H/01), Řezník-uzenář (kód: 29-56-H/01). 

 

Případní zájemci se mohou informovat na tel. čísle 376 311 605, nebo pomocí e-mailu netikova@sszp.kt.cz.

 

 Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech