Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Centrum odborné přípravy v zemědělských oborech
Úvodní stránka » VYBAVENÍ ŠKOLY  » COP v zemědělských oborech  

obrázek
Škola byla jmenována Ministerstvem zemědělství Centrem odborné přípravy v zemědělských oborech, aby se žáci mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství. V návaznosti na to mohla škola požádat o dotaci na pořízení strojního vybavení, které bude žákům k dispozici pro výuku; jedná se o  obraceč, shrnovač, diskový žací stroj, pluh, kombinátor, secí stroj, mulčovač, traktorový přívěs. V následujících letech se počítá s dalším dovybavením centra novými stroji, zařízeními a technologiemi.


Poslední změna: 29.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech