Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Myslivost
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Myslivost  

obrázek

Při studiu povinného předmětu myslivost ve studijních oborech agropodnikání a ekologie a životní prostředí ve třetím ročníku mají žáci možnost získat ze zákona o myslivosti 449/2001 Sb. ve znění pozděších předpisů lovecký lístek a zkoušku mysliveckého hospodáře. Předmět je vyučován v plném rozsahu jako u ČMMJ. Po ukončení třetího ročníku mohou žáci požádat na odboru životního prostředí MÚ o vydání loveckého lístku na dobu určitou a po řádném zakončení studií maturitní zkouškou o vydání loveckého lístku na dobu neurčitou. Zbrojní průkaz je v plné kompetenci Policie ČR.


Poslední změna: 26.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech