Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Studijní obory
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Studijní obory  

Na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech se vyučuje:

5 studijních čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou:
       41-41-M/01 agropodnikání (švp agropodnikání)
       63-41-M/01 ekonomika a podnikání (švp informatika a ekonomika v podnikání)
       65-41-L/01  gastronomie (švp gastronomie)
       16-01-M/01 ekologie a životní prostředí (švp ochrana přírody a prostředí)
       68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (švp veřejnosprávní činnost)


Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech