Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Přijímací řízení


Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025
Podávání přihlášek do všech oborů druhého kola přijímacího řízení je možné od 21. 5. 2024.  Uzávěrka přihlášek je stanovena na 24. 5. 2024. Zveřejnění výsledků je stanoveno na 21. 6. 2024.   Přijímací řízení se bude konat na tyto obory (počet volných míst): Podmínky a 

Poslední změna: 15.5.2024

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024 - 2025
Obory a počty přijímaných žáků    

Poslední změna: 16.1.2024


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech