Maturita


Harmonogram ústní profilové části maturitní zkoušky pro nástavbové studium - podzim 2020

V příloze naleznete časový harmonogram ústní části maturitních zkoušek pro nástavbové studium - podzim 2020

 
Poslední změna: 14.9.2020

Ústní (profilová) maturitní zkouška - podzim 2020 - studijní obory

Ústní maturitní zkouška pro obory gastronomie, ekonomika a podnikání a veřejnosprávní činnost se koná ve středu 16. září 2020. Rozpis jednotlivých předmětů naleznete v příloze. Každý žák musí být přítomen ve škole alespoň 15 minut před zadáním otázky.

 
Poslední změna: 7.9.2020

Podzimní maturity 2020

Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky pro nástavbové studium Podnikání:

státní písemná část - DT       1. - 2. 9. 2020                 SŠZP Národních mučedníků

prakt. zkouška z účetnictví          7. 9. 2020 od  8:00    SŠZP Šmeralova ulice

ústní maturitní zkouška            15. 9. 2020 od 13:00    SŠZP Šmeralova ulice 

Hodně zdaru při učení!

 
Poslední změna: 19.8.2020

Seznámení žáků s konáním maturitních a závěrečných zkoušek
Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Sb. ze dne 6. 5. 2020 tímto ředitel školy seznamuje žáky podle §16 s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky. Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím 

Poslední změna: 14.5.2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2019
Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního 

Poslední změna: 29.9.2019

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky

Profilová (ústní) maturitní zkouška na studijních oborech bude probíhat ve čtvrtek 19. září 2019 od 7:30 hodin.

 
Poslední změna: 5.9.2019

Stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části a konkrétních termínů povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb. ze dne 10. 6. 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve střeních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovuji podle §2 odst. 7 konkrétní termíny ústních 

Poslední změna: 31.1.2019

Profilová maturitní zkouška

Profilové maturitní zkoušky proběhnou na naší škole ve dnech od 20. května do 27. května 2019 (viz rozpisy v příloze).

Společné zahájení ústní maturitní zkoušky budou mít žáci 4.AG v pondělí 20. května v 8:00 hodin v učebně 4.AG a žáci 4.EI ve čtvrtek 23. května v 8:00 hodin v učebně 4.EI.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 31. května od 15. hodiny v sále školy. Absolventi budou mít sraz v sále školy již ve 14 hodin.

 
Poslední změna: 7.5.2019


  1/2    [další]    [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech