+420 376 326 280
Mariánskolázeňské dialogy 2017
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Další aktivity a akce   » dokument

obrázek Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc uspořádala v listopadu
již 10. Mariánskolázeňské dialogy! 

Během celé akce došlo k debatám o výsledcích, zkušenostech a plánech, jak identifikovat a odbourávat překážky – společně rozvíjet a posilovat příhraničí: Mariánskolázeňské dialogy jsou již deset let zvláštní svou prakticky zaměřenou platformou: setkávají se tu experti z příhraničního regionu z České republiky, Německa, Rakouska a z dalších podunajských zemí, jako např. ze Slovenska.  
Akce poskytla komplexní obrázek o probíhajícím vývoji v regionu na obou stranách hranice a umožnila navázat kontakty mezi různými aktéry. Společně diskutovala o tom, jak může být prohlubována a zlepšována spolupráce všech zúčastněných, a tím pádem i dále rozvíjena přeshraniční hospodářská činnost. 
Tři pracovní kruhy se zabývaly tématy, která jsou pro všechny v této souvislosti velmi důležitá: přeshraničním vzděláváním a prací, podobou (finanční) podpory ve společném hospodářském prostoru a otázkou, jaké existují překážky pro podniky při přeshraniční realizaci služeb a jak je lze odbourávat. 
Zástupci naší školy se zúčastnili také této akce a to v 1. pracovním okruhu s názvem „Bez hranic, digitálně a atraktivně – vzdělávání a práce v řemeslných oborech“ Rozvoj přeshraničního společného trhu vzdělávání a práce.
 Aktuální vývoj evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání Možnosti zvýšení atraktivity odborného vzdělávání v řemeslných oborech. Celé akce se zúčastnil p. ředitel Ing. Vladislav Smolík, z.ř.- Ing Magda Netíková a za OV mistrová oboru cukrář Eva Sedláčková. Akce byla velmi úspěšná v rámci příhraniční spolupráce všech zúčastněných.

Poslední změna: 6.12.2017Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech