Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.1.07/1.1.00/44.0002
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Podpora techn. a přírod. vzděl. v Plzeňském kraji  

Naše škola je dlouhodobým a úspěšným realizátorem evropských projektů. Tento projekt umožňuje škole realizovat aktivity, které dosud podpořeny nebyly: je zaměřen na badatelské aktivity v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, je potřeba učebny vybavit odpovídající technikou.

Cílem projektu je rozvinout znalosti, schopnosti a přístup žáků k přírodovědnému a technickému vzdělávání. Dále jde o zkvalitnění podmínek pro studium nejen v technických oborech, které škola nabízí, ale i o zvýšení motivaci žáků ke vzdělávání. Tento cíl reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických profesích i reálné uplatnění žáků. Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku odborných předmětů Agropodnikání,Ekologie a životní prostředí, Ekonomika a podnikání  a rozšířený předmětů  fyziky a chemie, kdy je cílem větší podíl praktické a názorné výuky oproti pouhé výuce teoretické, a také získání praktických kompetencí při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením v souladu s RVP/ ŠVP. Součástí projektových aktivit je i zapojení žáků základních škol, jejichž cílem je podpora zájmu o technické a přírodovědné vzdělávání tak, abychom ovlivnili další vzdělávací dráhu těchto žáků ve prospěch technického a přírodovědného vzdělávání.

Logolink

 

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

"OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání"Poslední změna: 15.9.2013Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech