Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Závěrečné zkoušky


Termíny závěrečných zkoušek učebních oborů - červen 2024

V příloze naleznete termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek učebních oborů pro školní rok 2023/2024 konaných v měsíci červnu 2024.

 
Poslední změna: 20.2.2024

Náhradní a opravné ZZ prosinec 2023

V příloze naleznate plán náhradních a opravných závěrečných zkoušek v prosincového termínu.

 
Poslední změna: 28.11.2023

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky učebních oborů - podzimní termín 2022/23

Písemná část:            4. 9. 2023       8:00 - 12:00 hodin 

Praktická část:      5. - 7. 9. 2023      uč. obor kuchař-číšník

                           5. - 6. 9. 2023      uč. obor cukrář

                                 5. 9. 2023      uč. obor zahradník

Ústní část:                18. 9. 2023      13:00 hodin

Konkrétní informace k praktické zkoušce se dozvíte v den konání písemné zkoušky.

 

 
Poslední změna: 19.7.2023

Termíny závěrečných zkoušek učebních oborů ve školním roce 2022/23

V příloze naleznete červnové termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek učebních oborů ve školním roce 2022/2023.

 
Poslední změna: 1.4.2023

Termíny závěrečných zkoušek učebních oborů pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete termíny závěrečných zkoušek včetně termínu předávání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce budoucím absolventům.

 
Poslední změna: 15.4.2022

Závěrečné zkoušky žáků učebních oborů červen a srpen 2021

V příloze naleznete tabulku s daty pro řádný termín závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21. Žáci učebního oboru Zemědělec - farmář konají praktickou závěrečnou zkoušku až v měcíci srpnu 2021.

 
Poslední změna: 2.5.2021

Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/21 v dřívějším termínu pro 3. ročníky učebních oborů

V příloze naleznete termíny pro vykonání komisionálních zkoušek pro doplnění klasifikace a termíny opravných komisionálních zkoušek za první pololetí školního roku 2020/2021 v dřívějším termínu pro žáky třetích ročníků učebních oborů. Zkoušky jsou nutnou podmínkou pro účast v červnovém termínu závěrečných zkoušek. Hodně zdaru!

 
Poslední změna: 8.4.2021

Závěrečné zkoušky - podzim 2020

Termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek konaných v září 2020:

písemná část:           1. 9. 2020        8:00 - 12:00    SŠZP Šmeralova ulice

praktická část:    2. - 4. 9. 2020        6:00               pracoviště SŠZP Klatovy

ústní část:              14. 9. 2020       13:00               SŠZP Šmeralova ulice

Konkrétní informace o konání praktické zkoušky obdržíte v den písemné zkoušky.

Hodně píle při přípravě na zkoušky vede k získání výučního listu!

    

 
Poslední změna: 8.8.2020


  1/2  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech