Klatovská Střední zemědělská a potravinářská škola „vychovala“ nejlepšího zemědělce České republiky pro rok 2022
Úvodní stránka » ŽÁK A RODIČ  » Úspěchy žáků   » dokument

Ve dnech 7. a 8. dubna 2022 se na VOŠ a SZeŠ v Táboře konalo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby celostátní kolo 22. ročníku republikové soutěže středních zemědělských škol oboru agropodnikání. Našemu letošnímu maturantovi Davidu Argmanovi se podařilo obstát v silné konkurenci 16 dalších žáků na výbornou a stal se v roce oslav 150. výročí založení Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy nejlepším zemědělcem České republiky.

Žáci 4. ročníků se utkali v teoretických vědomostech a praktických znalostech týkajících se živočišné a rostlinné výroby, mechanizace a ekonomiky.

„Testy, kterými jsme prošli, byly velice náročné. Museli jsme poznávat rostliny, semena, škůdce, plemena hospodářských zvířat, druhy krmiv, zemědělské stroje, prováděli jsme výpočty,“ uvedl vítěz. Soutěžící museli prokazovat také dovednosti v práci se zvířaty. David si poradil se vším skvěle. Obstál i při nesnadných výpočtech mzdy, nákladů.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy. Velký dík patří také kolegyním a kolegům, kteří předávají žákům své vědomosti a dovednosti. Příští ročník se bude díky Davidově vítězství konat u nás v Klatovech.

  
Poslední změna: 27.4.2022Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech