+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno:


Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021 (viz příloha). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.
  • Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (viz příloha).
  • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení (viz příloha), nošení roušek (viz příloha).
  • Při venkovních aktivitách v SVČ není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech).

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k dobrovolnému testování (viz příloha) s účinností od 1. 6. 2021 stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že

  • antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní; do 31. 5. je to nadále jednou za 3 dny,
  • testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře,
  • podotýkáme, že toto testování neslouží jako náhrada testování zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel.

 

Ředitel školy uvádí, že veškeré další informace jsou uvedeny v přílohách.


Klatovy 30. května 2021

 

 

Ing. Vladislav Smolík
         ředitel školy         Poslední změna: 30.5.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech