+420 376 326 280
GASTRONOMIE (65-41-L/51), ŠVP Gastronomie a turismus
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Nástavbové studium  » Gastronomie a turismus (dálková forma vzdělávání)  

Nástavbové studium je určeno pro absolventy učebního oboru kuchař-číšník. Dálková forma vzdělávání umožňuje absolventům tohoto oboru doplnit si odborné i všeobecné vzdělání. Studium je tříleté a je ukončeno maturitní zkouškou.

Absolventi programu Gastronomie a turismus najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, jako jsou restaurace, jídelny a další provozovny společného stravování, nebo v oblasti hotelových služeb a turismu. 

Studijní obor navazuje na předchozí odborné vzdělání žáka. Odborné předměty se zaměřují na doplnění a rozšíření odborných znalostí, aby byl absolvent schopen samostatně řešit svěřené pracovní úkoly a uplatňovat nabyté znalosti a dovednosti. Vzdělávání ve všeobecných vzdělávacích předmětech je zaměřeno na doplňování a rozšiřování základních poznatků, rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i cizích jazycích, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití informační a komunikační techniky a matematiky.

Studium probíhá konzultační formou, která klade vyšší nároky na samostatnou přípravu žáků. Konzultace jsou zaměřeny na výklad základních postupů, gramatiky a vytvoření přehledu učiva.


Publikováno 1.11.2012

Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům